ภายในความพยายามที่จะพิมพ์ปอดและหายใจชีวิตเข้าไปในพวกเขาด้วยสเต็มเซลล์

Martine Rothblatt ต้องการยุติปัญหาการปลูกถ่ายด้วยปอด 3-D-Printed

นักวิทยาศาสตร์ที่ระบบ 3D พิมพ์โครงสร้างเลียนแบบสายการบินหลักที่นำไปสู่ปอด ภาพถ่ายจากระบบ 3D

โดย Antonio Regalado

เมื่อเดือนที่แล้วฉันมีโอกาสถือแบบจำลองส่วนบนของทางเดินหายใจของมนุษย์ - หลอดลมบวกกับหลอดลมสองอันแรก มันทำจากคอลลาเจน ...