ข่าวดี: แบคทีเรียในอวกาศ (อาจ) ไม่ได้พัฒนาเพื่อทำลายเรา

จุลินทรีย์ในสถานีอวกาศนานาชาติกำลังเปลี่ยนยีนของพวกเขา แต่ไม่ต้องกังวล

มองจากหน้าต่างภายในโดมซึ่งเป็น

โดย Kat Eschner

เราทุกคนอ่านเรื่องราวนิยายวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโรคร้ายที่เกิดขึ้นบนยานอวกาศทำลายลูกเรือ ในขณะที่อวกาศมีความหวาดกลัวอื่น ๆ มากมายงานวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียที่เรานำมากับเราจากโลกคือ ...