AI เสนอโอกาสพิเศษสำหรับความก้าวหน้าทางสังคม

แต่จะทำได้ดีก็ต่อเมื่อมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุดเท่านั้น Mustafa Suleyman แห่ง DeepMind กล่าว

รูปภาพ: คลังรูปภาพวิทยาศาสตร์ - ANDRZEJ WOJCICKI / Getty Images

โดย Mustafa Suleyman

ในฐานะที่เป็นชุมชนระดับโลกเราได้สร้างความก้าวหน้าที่น่าทึ่งในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สุดในโลก พิจารณาข้อหนึ่ง: การตายของเด็ก ทุกคน ...